Jdi na obsah Jdi na menu
 


     ZDRAVOVĚDA

PRVNÍ POMOC – 155
Rány - Nejdůležitější je zastavit krvácení, obvykle stačí přiložit sterilní       
      gázu a obinadlem stáhnout azavázat na menší ranku přiložíme polštářkovou náplast. Krvácení - Zástava krvácení má před všemi ostatními výkony první pomocí přednost. Krvácení dělíme na vnější a vnitřní, a na tepenné, žilní a vlásečnicové.
   Tepenné krvácení -  jde od srdce a je světlá (obsahuje kyslík), vystřikuje z rány proudem, stlačíme, otevřenou tepou přímo v ráně (třeba i prsty) a urychleně přivoláme lékařskou pomoc.
   Žilní krvácení - krev v žilách proudí do srdce, je tmavší (neobsahuje kyslík). Krvácení zastavujeme tlakovým obvazem nebo zaškrcovadlem. Čas přiškrcení označíme na pevně přivázaném lístku.
   Vlásečnicové krvácení - záleží na rozsahu, ránu vyčistíme a přiložíme sterilní krytí
   Zlomeniny, vykloubeniny - Nikdy nenapravujeme a s končetinou nehýbeme. Raněného necháme ležel v klidu a vyhledáme lékařskou pomoc. V případě nutnosti upevníme končetinu do dlahy (hůlky, klacky), ruku do třícípého šátku nebo uděláme nosítka (bunda, košile, klacky)
    Otevřené zlomeniny- Dochází zároveň ke zlomení i krvácení. Rozřízneme oděv, zastavíme krváceni, končetinu znehybníme, ale nehýbeme s ni.
    Podvrknutí- Vyžaduje chladný obklad z octanu hlinitého, končetinu je třeba nechat v klidu ve vodorovné poloze
   Popáleniny - Na menší popáleniny přikládáme studené obklady. Z popálených míst sejmeme hodinky, prsteny... Přiškvařenou látku neodstraňujeme - chladíme (nedáváme přímo led- hrozí podchlazení), asi po 20 min přiložíme sterilní gázu nebo např. kapesník. Pokud se tvoří puchýře nestrháváme je ani nepropichujeme.
   Omrzliny - Postupné dochází ke zblednuli a zarudnuti kůže, necitlivost, vznik puchýřků. Musíme rychle prokrvit tkáň.....vodní lázeň ve vlažné vodě, lehká masáž ve stále teplejší vodě. Namažeme borovou masti nebo vazelínou, obvážeme obinadlem. Podáváme teplé tekutiny, netřeme promrzlým sněhem můžeme poškodit kůži.
   Úžeh a úpal - Příznaky jsou např. bolesti a návaly krve do hlavy, hučeni v uších, nevolnost,závratě, žízeň, vyčerpání, zrychlený slabý tep, necitlivost na světlo, bolesti břicha, křeče, zvracení, malátnost… Posazeného dopravíme do stínu, uvolníme mu oděv a na obličej a hruď přikládáme studené obklady. Později dáme napit, ale nepodáváme alkohol
   Otrava houbami, jedovatými rostlinami, čistícími prostředky
Příznakem jsou hlavně závratě, zvraceni, nevolnost, bolení břicha, průjem, slabost, vyčerpáni, hučení v uších, navály horka, bolestí hlavy,  dvojité vidění, poruchy polykaní až po ztrátu vědomí nebo obrnu. U postiženého voláme zvracení, podáváme živočišné uhlí, mléko a přivoláme lékařskou pomoc.
   Otrava plynem - Projevuje se bolestí hlavy, nevolností, závratěmi, zvracením, hučením v uších až bezvědomím. Postiženého transponujeme na čerstvý vzduch, uvolníme oděv, dle potřeby umělé dýchání.
   Klíště - místo potřeme olejem, mastí, máslem a krouživým pohybem klíště vytočíme. Nikdy jej neodděláváme násilím, protože v kůži by mohl kousek zůstat
   Uštknutí - část těla nad uštknutím pevně stáhneme (směrem k srdci, aby jed nemohl proudit dál do těla), asi po 20 min, uvolníme zaškrcovalo a uvážeme ho výše. Jed nevysáváme, nevypalujeme ani ránu nerozřezáváme. Urychleně vyhledáme lékaře.
   Bodnutí hmyzem - Pokud v ráně zůstane žihadlo vytáhneme jej. Přiložíme studený obklad nebo obklad  z cibule či octa. Při alergii podáváme antialergický lék. Při bodnuti do jazyka strčíme do krku dutou trubičku, aby postižen, mohl dýchat. Vyhledáme lékaře.
   Puchýře -  nepropichujeme, nestrháváme. Čekáme, až samy prasknou, pak je opláchneme vodou a dezinfikujeme. Ránu přelepíme náplastí..
   Třísky - Musí se hned vytáhnout. Rozevřeme ranku pomocí jehly dezinfikované nad plamenem a vytáhneme třísku, pinzetou. Ránu dezinfikujeme.
   Utonutí - Postiženého musíme co nejrychleji okysličit - neztrácíme čas - provádíme umělé dýchání.
   Umělé dýchání - Poklekneme vedle hlavy postiženého a hlavu zakloníme, otevřeme mu ústa a vyčistíme (zkontrolujeme zda např. nezapadl jazyk). Pravou rukou tlačíme na jeho čelo, prsty
stlačujeme nos, aby vzduch nemohl unikal nosem. Přitiskneme rozevřena usus kolem úst postiženého, vdechneme a pozorujeme pohyb hrudníku. Po vdechli se odkloníme, postiženy vydechne, klesne mu
hrudník, a my znovu opakujeme vdech. Postup opakujeme tak dlouho, dokud postižený nezačne dýchat. Vzduch vdechujeme rychlosti asi 12 vdechu za minutu (u malých děti rychleji, ale s menším důrazem).
   Nepřímá srdeční masáž - Postiženého uložíme na záda a stlačujeme hrudní kost kolmo k páteři (o4-5 cm hlouběji) pravidelně zápěstím okrajem ruky, po každém stlačeni hrudník uvolníme, aby se mohl postižený sám nadechnout.
   Umělé dýcháni a masáž srdce - Poměr stlačení a vdechů jednoho zachránce je 15:2 (15 stlačení, 2 vdechy), u dvou zachránců je to 5:1 (5 stlačení, 1 vdech).
   Úraz elektrickým proudem nebo bleskem - Musíme dbát o vlastni bezpečnost -sami se izolovat (postavit se na prkno, suchou přikrývku...) a přerušit přívod elektrického proudu. Oddálíme vodič nevodivým předmětem (holi, prknem...). Došlo-li k úrazu ve výši (židle, stožár., .), zabráníme pádu. Postiženého ošetříme.
   Mdloba - Je to náhlá nedokrevnost mozku, vzniká následkem vzrušení, bolesti, nedostatkem vzduchu. Projevuje se bledosti, studeným potem, zrychleným dechem, bezvědomím. Postiženého dopravíme na čerstvý vzduch, položíme naznak, zvýšíme dolní končetiny, uvolníme oděv a přiložíme studeny obklad na obličej.
   Bezvědomí - Postižený leží bezvládně a nereaguje na oslovení ani jiné podněty, Uvolníme postiženému oděv u krku, zakloníme hlavu, snažíme se uvolnit horní česly dýchací. Pak ho uložíme do stabilizované polohy a zavoláme lékaře.
   Šok - vážné ohrožení života
příznaky- okrajové častí těla jsou bledé, studené a zpocené; tep je rychlý, bledost a lepkavý pot se postupně rozšiřuje na cele tělo; rty a nehty promodrávají; bolest, spavost; nesnesitelný pocit žízně; dýcháni je zrychlené; postižený může upadnout do bezvědomí.. .
PROTI ŠOKOVÁ OPATŘENÍ- postiženého položíme na rovnou podložku, nohy zdvihneme co nejvýš a podložíme, postižený se nesmi hýbat, obličej potíráme studenou vodou a zajistíme tzv.PĚT T" –teplo, ticho,transport, tišení bolesti, tekutiny (v tomto případě však jen zvlhčujeme rty a jazyk). Přivoláme lékařskou pomoc.
   Stabilizovaná poloha
Slouží ke znehybněni, zpevnění těla, podporuje volné dýchaní, tělo se uvolní. Používá se při Šoku, bezvědomí, vážných zranění.
   Vybavení lékárničky
Male nůžky, antiseptikum, obvazová vata, gázové tlakové obvazy, mast na popáleniny, přilnavé obvazy, obinadlo, mast proti bodnutí hmyzem, aspirin, třícípý šatek, polštářkovou náplast, zavírací špendlík…..